Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти.

 

•Статут комунального закладу

                  

 

 

 

•Ліцензії на провадження освітньої діяльності - в стадії отримання

 

 

•Структура та органи управління закладом

http://vechernya-vas.at.ua/upravlinnja_zakladom.docx

 

 

•Структура закладу освіти

http://vechernya-vas.at.ua/struktura.docx

 

 

•Кадровий склад вчителів закладу

http://vechernya-vas.at.ua/tarifikacijnij_spisok_pedagogichnikh_pracivnikiv.docx

 

•Освітні програми, що реалізуються в закладі 

 

http://vechernya-vas.at.ua/nakaz_vid_20.04.2018_405-pro_zatverdzhennja_tipovo.docx

 

http://vechernya-vas.at.ua/nakaz_vid_20.04.2018_408-pro_zatverdzhennja_tipovo.docx

http://vechernya-vas.at.ua/list_254.docx

 

•Територія обслуговування, закріплена за закладом - до  вечірньої  школи  зараховуються  учні незалежно від
місця проживання

 

•Фактична кількість учнів закладу

 

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі:

проектна потужність закладу - 130 осіб;

мережа станом на 03.09.2018 - 112 осіб;

 

•Мова освітнього процесу - українська

 

•Вакансії станом на 10.09.2018 року - відсутні

 

•Матеріально-технічне забезпечення закладу -  матеріально-технічне забезпечення школи відповідає ліцензійним умовам.

 

•Результати моніторингу якості освіти

http://vechernya-vas.at.ua/rezultati_monitoringu.docx

 

•Річний звіт про діяльність закладу

 

•Умови доступності закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами - побудовано пандус до входу в будівлю школи. 

 

•Правила прийому до закладу

згідно наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.09.2011 N 1093 та Положення про вечірню (змінну) школу зарахування учнів до закладу загальної середньої освіти проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини або копії паспорта за наявності медичної довідки встановленого зразка та відповідного документа про освіту ;

http://vechernya-vas.at.ua/nakaz_1093.docx

 

•Інформація про використання публічних коштів